Управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№90"
 
м. Дніпропетровськ
Погода в Днепропетровске wmode value=wmode

Річний звiт про діяльність закладу освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт керівника перед колективом та громадськістю

2017-2018 н. р

 

ДЯКУЄМО УСІМ БАТЬКАМ ТА СПОНСОРАМ ЗА ТІСНУ СПІВПРАЦЮ, ПІДТРИМКУ ТА БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ НАШОМУ ЗАКЛАДУ!

ЗАВДЯКИ ВАШІЙ НЕБАЙДУЖОСТІ, ВАШІЙ АКТИВНОСТІ, ВАШОМУ РОЗУМІННЮ ВСІХ НАШИХ ЖИТТЄВИХ ПРОБЛЕМ - МИ ПРАЦЮЄМО!

ЩЕ РАЗ, - ВЕЛИЧЕЗНЕ СПАСИБІ! МИ ЦІНУЄМО ВАШУ ТУРБОТУ ПРО РОЗВИТОК ДИТЯЧОГО САДКА!

 

 

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  (ЯСЛА –САДОК)№90»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

_____________________________________________________________________________________________

49026 м. Дніпро, вул. Калинова, 49-а Тел.(056) 760-20-53 e-mail: [email protected]

                                    

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

про діяльність та підсумки роботи

КЗО «ДНЗ №90» ДМР

за 2017– 2018 навчальний рік  

 

Загальні відомості про дошкільний навчальний заклад

 

Дошкільний навчальний заклад

Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 90» Дніпровської міської ради.

Власність – комунальна.

Власник – територіальна громада міста Дніпра.

Контакти дошкільного навчального закладу

49026, м. Дніпро,

вул. Калинова, 49а,

тел. (056) 760-20-53

Тип дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок).

Прізвище, імʼя, по-батькові керівника

Москвичова Тетяна Григорівна

Проектна потужність

12 груп,  280 місць

Мовний режим

Мова навчання та спілкування з дітьми українська

Режим роботи дошкільного навчального закладу

Кількість годин на добу:

- 10.30 годин на добу,

Початок роботи – 7.00 год.

кінець роботи – 17.30 год.

Чергова група -17.30-18.30.

Кількість груп дітей дошкільного віку

6 груп

Кількість груп для дітей раннього віку

3 групи

 

Спеціальні групи

Відсутні

Санаторні групи

Відсутні

Робота гуртків, секцій

по групам

     

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178.

 Зміст звіту складено  на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Завдання звітування:

1.     Забезпечити прозорість, відкритість та демократичність управління навчальним закладом.

2.     Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Результативність методичної роботи.

   

Педагогічний колектив спрямовував свою роботу 2017-2018н.р. на вирішення наступних завдань:

1. Розпочати роботу з вирішення завдань трудового виховання як важливого засобу ранньої соціалізації дітей дошкільного віку, формування їх практичних умінь і навичок.

 2. Продовжити  роботу з формування логіко-математичної компетентності дошкільників через використання інноваційних технологій .

 3.  Удосконалити  роботу з формування екологічної компетентності  дошкільників шляхом активізації розумово-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності.

      Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Листів Міністерства освіти і науки України  від 03.07.2009 року № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010 року № 1/9-563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 року №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку».   

Навчальний план складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини.

 

Освітній процес у ДНЗ№90 здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

 

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу: 

·   осмислено підійти до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу.

З'ясували , що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

 ·  залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу. Досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

     Дошкільний заклад забезпечеий педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом . Також має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих завдань.

 Групи забезпечені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивально- ігрове середовище.

 

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису.

 Працює нас в дитячому садку -36 осіб: зокрема, педагогічних працівників -16 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий.

 

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при Дніпровській академії неперервної освіти педпрацівників та атестацію.

На 2018 рік заплановано проходження курсів вихователем-методистом Віхарєвою В.О., вихователів Паленичка Г.Б.,Бегерусь Л.О.      

 

Протягом 2017-2018 н.р. педагоги закладу регулярно відвідували міські та районні методичні об’єднання, семінари та майстер-класи.

 

Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням  поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

 Першочерговим завданням колективу дошкільного навчального закладу «Вербинка» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

Випускники повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль. Тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури , поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла.

 

Особлива увага  педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей раннього віку до нових умов життя в дошкільному навчальному закладі. Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості  тісної взаємодії між педагогами і батьками.

 

Проводились різні форми співпраці з сім'ями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків в проведенні свят та занять).

 

Основним напрямком роботи з дітьми цього віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку.

 

Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі. 

            

Вихователі кожної вікової групи працювали над створенням розвивального середовища, в якому дитина почувалася б повним господарем ситуації.

 

Педагогічна діяльність вихователів у 2017-2018 навчальному році була націлена на вивчення та врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дошкільників, на забезпечення для кожного вихованця умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості.

 

Педагогічний колектив закладу працював за програмою «Дитина в дошкільні роки». Вихователі використовували варіативні програми з екологічного, патріотичного музичного виховання та основ безпеки життєдіяльності.

          

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та проведені протягом року різні форми методичної роботи які відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

          

 Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

 

п/п

Тема заходу

Термін

виконання

 

1

«Шляхи організації навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості»

вересень 2017

2

«Трудове виховання дошкільників, як педагогічна проблема сучасності»

листопад 2017

3

«Удосконалення роботи з формування екологічної компетентності дошкільників шляхом активізації розумово-пізнавальної  та пошуково- дослідницької діяльності»

лютий 2018

4

«Результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньо-виховної роботи»

травень 2018

 

 Впроваджуючи в практику інноваційні технології по роботі з дітьми, педагоги проводять комплексні, тематичні, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків  програми «Дитина в дошкільні роки».

Під час таких занять діти емоційні та розкуті, сприймають і вирішують різні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, роблять самостійно висновки, узагальнення.

 

Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку ми прийшли до висновку що необхідно  слідкувати за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги,логічного

 мислення.У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та його впливу на розвиток дітей.

 

Педагогам в 2017-2018 н.р. продовжувати створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

 

 При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

 - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти -психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

 -  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

 -  розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

 -  формувати схильність до творчості, винахідництва;

 -  формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

 -  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

 

  У 2018-2019 н.р. плануємо продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей, патріотичного виховання дітей; надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку, сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей, використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

 

 В кожній віковій групі створена  база щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: є куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо.

 

Згідно з планом роботи проводяться тематичні заняття, свята, розваги.

 В жовтні кожного року проводиться улюблене свято дітей, батьків та працівників дошкільного закладу «Україна-єдина родина».

Традиційно,  це свято  проводиться з дітьми старшого віку, які одягнені в яскраві українські національні костюми. Діти молодшого віку та батьки на святі є активними глядачами. В дошкільному закладі створена певна система роботи з народознавства.

      

Протягом року здійснювався контроль та аналіз підготовки до нового навчального року, створення навчальної бази, виконання правил внутрішнього розпорядку, ведення документації, відвідування дітьми дошкільного закладу, організація харчування дітей.

 

Велика увага приділялась контролю за формуванням у дітей знань з безпеки життєдіяльності , вивченню фізичного навантаження на організм дитини, за дотриманням режиму дня з урахуванням умов програми, санітарного регламенту.  

 

Поновлені наочно-методичні посібники, бібліотечки вихователів з різних розділів програми, придбані настільно-друковані ігри та  ігри-конструктори.

 

 Якісний аналіз навчальних досягнень випускників свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного життя.

 

Педагогами  старших груп №3, № 6 протягом  2017 - 2018 н.р проведена активна робота по підготовці дітей до навчання в школі. У дітей добра загальна підготовка, фізична, інтелектуальна, особистісно-вольова, уміння включатись у засвоєння предметних знань і навичок.

 

 За результатами обстежень можна зробити висновок, що всі діти 6-річного віку готові до навчання в школі.

 

В ході аналізу роботи педагогів слід відмітити, що всі педагоги сумлінно ставляться до організації та проведення навчально-виховного процесу. Так, вихователі Бегерусь Л.О.,Гугієва Н.П., Островська О.В. напрацювали багатий досвід по спілкуванню з батьківськими комітетами.

     

Тісна співпраця з батьківською громадою допомагає спільними зусиллями допомагати дитині увійти в суспільне життя. Батьки вихованці беруть активну участь в житті дошкільного закладу, приймають активну позицію в підготовці та проведенні свят, розваг, готовності до нового навчального року.

Так, з залученням батьків проведено ремонтні роботи в групових кімнатах, музичній залі, кімнаті казок.

           

Вся ділова документація педагогічних працівників в ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог.

 

Цілеспрямована робота педагогічного колективу дала позитивні результати, але в його роботі простежився ряд недоліків, недоопрацювань:

-         недостатньо активна участь деяких вихователів;

-         не всі вихователі в повній мірі володіють українською мовою;

 

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу, цьому сприяє власний сайт.

 

Результати роботи щодо охоплення дітей дошкільною освітою.

 

Робота з дітьми, що неохоплені дошкільною освітою носила систематичний характер. Проведено обстеження мікрорайону на наявність дітей дошкільного віку в межах закріпленої території.

За наслідками обліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з батьками у напрямку підвищення їх педагогічних знань, озброєння методами навчання та виховання дітей у сім’ї.

З цього питання цілий рік у закладі працював консультаційний пункт для батьків та дітей, які не відвідують дитячий садок, а також батьків закладу.

 

Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу

       

 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці.

 Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю завідувача, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського комітету.

 

 Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в ДНЗ в 2017-2018 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією.

        

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

           

Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

            

У  дошкільному закладі сплановані та проводяться заходи з  питань охорони життя і здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали  заходів: бесіди,  сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів та вихователя – методиста.

 

 В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

       

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках.

 

Завідувачем були видані усі відповідні накази, з якими  ознайомлені всі працівники під підпис.

Всі працівники дошкільного закладу в лютому 2018 року пройшли навчання з Охорони праці, успішно склали іспит та отримали свідоцтва.     

         

Наш дошкільний заклад вже не перший рік має статус опорного  з питань  безпеки життєдіяльності.

 

Вихователі  активно залучають батьків  до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей  та запобігання усім видам дитячого травматизму .

Оформлені куточки та стенди з даної тематики у кожній віковій групі та у коридорі.

Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що дошкільний заклад має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечені методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами.

 

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень в понеділок проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців дошкільного закладу.

Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру.

 

Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо).

 

Окрім того, на виконання програми «Дитина в дошкільні роки», відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих.

 

В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з питань безпеки життєдіяльності сприяла якісному проведенню Тижня безпеки в травні 2017 року, де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності.

 

Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення  підсумкових занять, бесід.                        

     

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання.

 

Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки.

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано.

       

На нашому сайті  розміщена  інформацію про правила безпечної поведінки, оприлюднена робота  з даного питання.

 

Медичне обслуговування.

 

      Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

        

 

Медичне обслуговування  дітей здійснювалось протягом року лікарем- Бородіною Н.С. та старшою медичною сестрою  Сірик С.П.

 

Медичний персонал забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

         

Медичний блок складається  утримується в належному стані, відповідає сучасним вимогам до оформлення, в наявності медикаменти згідно переліку для надання першої медичної допомоги.

 

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводиться  маркування меблів,  здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

 

Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі. 

 

Організація харчування.

 

 Організація харчування підпорядковується відповідно до нормативно-правових документів: постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; « Інструкцією по організації харчування у дошкільних навчальних закладах » затверджена наказом МОНУ та МОЗУ від 17.04.2006 № 298/227, та внесених змін до “ Інструкції по організації харчування у дошкільних навчальних закладах “ від 26.02.2013 р. № 202/165, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 20.03.2013 р. за № 440/22972.

 

З березня місяця  надає послуги з харчування дітей фірма ТОВ «Контракт Продрезерв 5» за затвердженим меню-розкладом.

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.

Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ДНЗ, це питання вноситься до порядку денного нарад при завідувачу, батьківських зборів.

 

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється завідувачем та старшою медичною сестрою.

 

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

 

 

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

На початок навчального року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів було видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з  багатодітних сімей  отримували харчування – з 50% знижкою, діти з малозабезпечених сімей та діти батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО безкоштовно.  

 Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

 З метою морального стимулювання кращі педагоги та обслуговуючий персонал за успіхи в роботі, адміністрацією дошкільного закладу були нагороджені грамотами та подяками.

 Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники дошкільного закладу одержали грошову винагороду

Стан дитячого травматизму:

Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

У дошкільному закладі діє рада , як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в дошкільному закладі, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

    

В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази  з залученням батьків в поточному році  проведено:

 

за період  з 01.10.2017 - 31.12.2017 р.р.

 

 

Зібрано

 

 

з/п

 

На що використано

 

Витрачено

36160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Дезінфікуючі та миючі засоби.

3022

2

Канцелярські товари

798.20

3

Ремонт ганку групи №1

158

4

Придбання  меблів (вішалка для рушників)

гр №7

498

5

Електротовари (вимикачі, розетки, дріт,праска парова на пральню)

1078.90

6

Господарчі товари (дюбелі, цвяхи, шурупи, дверні замки – вхідні ворота,методичний кабінет).

419

7

Оплата інтернет послуг та підтримка функціонування сайту

645

8

Придбання водонагрівача на пральню

1689

9

Заміна радіатора опалення гр. №9

864

10

Сантехнічні вироби (кран змішувач, кран кульковий,сифон для ванни – встановлено на пральні, унітаз ком пакт для дорослих – туалетна кімната для працівників

2105.72

11

Медикаменти первинної допомоги (шприци для щеплень)

134.10

12

Передплата періодичних видань:

газета «Рятувальник», газета «Наше місто»,журнал «Безпека Придніпров'я»

539.82

13

Послуги охорони ТОВ «ВЕТО-ПЛЮС»

610

14

Встановлення метало пластикових вікон гр. №8

15532

15

Часткова заміна труб каналізації в підвалі з підводом до першого поверху та заміна труб водопостачання з підвалу до другого поверху

2680.65

16

Придбання первинних  засобів пожежогасіння (вогнегасники-2, рукав пожежний в комплекті – 6 шт, щит пожежний в комплекті (тапор,багор,лопата, лом,кошма)

5388

Всього

36159.30

 за період з 02.01.2018 - 31.03.2018 р.р.

 

Зібрано

 

№ з/п

 

На що використано

 

Витрачено

18163

1

Придбання електротоварів (електролампи, підведення зовнішнього освітлення, розетки, вимикачі, дріт)

461,60

 

2

Канцелярські товари (папір, книги обліку)

758,85

3

Придбання меблів (дитячі ліжка, карнизи для гардин)

 

3782

4

Ваза нічна пластикова в ясельні групи

1320

5

Постільні приналежності (наматрацники)

4800

6

Драбина стрем’янка

899

7

Господарчі товари (замки, дюбелі, цвяхи)

467,60

8

Миючі засоби

1185

9

Ремонт театральної кімнати (фарбування стелі, наклеювання шпалер)

952

10

Послуги інтернет

645

11

Ремонт комп’ютера та багатофункціонального пристрою

1090

12

Прочистка зовнішньої каналізаційної системи

1800

ВСЬОГО:                                                                                                                                                           18161,05

 

за період  з 01.04.2018 - 31.06.2018 р.р.

 

Зібрано

 

 

з/п

 

На що використано

 

Витрачено

21 870

1

Ремонт театральної кімнати (придбання лінолеуму, плінтусу)

9 972,68

2

Канцелярські товари (книги обліку, папір А4)

331,90

3

Придбання миючих засобів

649,25

4

Ремонт музичної зали

2 034,18

5

Електротовари (придбання світильників в музичну залу)

3 019,40

6

Господарчі товари (цвяхи, болти, дюбеля)

111,79

7

Послуги «інтернет»

720

8

Придбання вогнегасників (музична зала, спортивна зала, медичний блок, харчовий блок, методичний кабінет)

3 303

9

Завіз піску в пісочниці

1 000

10

Обслуговування оргтехніки

300

11

Перевірка пожежних кранів

425

Всього

21 867,20

 

 

 

Пропозиції та зауваження батьків приймаються з вдячністю, з адекватним реагуванням та враховуються в подальшій роботі.

 

Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконанні, а проведена робота може бути оцінена задовільно.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

    

На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від  21.06.06 р., в «Дошкільному навчальному закладі(ясла – садок) № 90» проведено ряд заходів, а саме : заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, установлена скриня для питань та пропозицій громадян.

 

За минулий 2017-2018 навчальний рік кількість усних звернень склала 28  з метою оформлення дітей у дошкільний заклад і 5 щодо працевлаштування.  

 Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками,  батьківським комітетом.

Висновок: підводячи підсумки роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік хотілося б відмітити, що в дошкільному закладі створено психологічний комфорт, умови для виховання, розвитку кожної дитини. Увесь режим дитячого закладу - це певна система, в якій кожен фрагмент життя малят спрямований на зміцнення здоров'я та активну життєдіяльність.