КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) № 90 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 
м. Дніпропетровськ
Погода в Днепропетровске wmode value=wmode

Сторінка керівника гуртка хореографії Шкуренко Я.С.

     Шкуренко Яна Станіславівна
 
   Стаж роботи : 17 років
   Освіта :   Харківська Державна Академія   Культури(ХГКА)
  Професійна кваліфікація :   Балетмейстер -     педагог (сучасна хореографія)
 
     Девіз : Рух- це життя , ритміка - це краса ,
а танець -політ душі і фантазії!

                                             

                 Хореографія, як вид мистецтва, що сприяє всебічному розвитку дитини.

Заклад дошкільної освіти - це перша сходинка становлення особистості. Саме в ЗДО дитина отримує всі умови для різностороннього розвитку.

Хореографія – один із видів мистецтва, який поряд з іншими видами діяльності сприяє всебічному розвитку дитини. Сприяє її духовному збагаченню, творчому розвитку, формуванню моральних якостей. Хореографічна діяльність дитині дошкільного віку потрібна, щоб не пропустити сенситивного періоду, коли використання задатків стає найбільш своєчасним для розвитку спеціальних здібностей та особистості. Хореографія в закладі дошкільної освіти і чи потрібна вона? Заняття хореографії - одне з найулюбленіших занять дітей. Лікарі називають дошкільний вік дитини – віком рухової марнотратності. Адже у дітей даного віку стільки багато енергії, що вони надають перевагу таким заняттям, де можна рухатися, проявити себе, відкрити свої почуття і настрій, дати волю своїй уяві і фантазії, самореалізуватись. А наукою доведено, що тільки під час музично-рухової, хореографічної діяльності розкриваються природні задатки і обдарування дітей.

Мета занять з хореографії:

- Сприяти індивідуальному становленню особистості дитини під впливом цінностей хореографічного мистецтва;

- збалансувати в дитини фонд її можливостей, її «хочу», «можу»;- виховання естетичних смаків, позитивних якостей дитини;

- виховання бажання вправно та красиво виконувати танцювальні рухи;- виховання емоційно-усвідомленого переживання танцювальних рухів;

- формування в дітей уміння спілкуватися за допомогою танцю;

- підтримання в дитини життєрадісного емоційного настрою під час виконання танцювальних рухів;

- формування правильної постави;

- зміцнення сили рухливості кісткового-м'язового апарату;

розвиток ритмічності й емоційної виразності рухів, відчуття характеру музики;

- розвиток гнучкості та пластичності.

 

       Заняття з хореографії складаються з чотирьох етапів:

- Розминка, гімнастичні вправи;

- початковий (вивчення вправ або окремих рухів);

- розучування (формування умінь та навичок рухів, уточнення рухів);

- закріплення (вдосконалення та закріплення рухових навичок).

 

Види музично-ритмічної діяльності на заняттях з хореографії:

- танці;

- ритміка;

- гімнастика;

- музично-рухові гри;

- комплекси ігрових справ.

                                                                                                         

  Виховні завдання:

· виховувати інтерес до танцювальної діяльності, розвивати естетичні почуття та художній смак, формувати навички культури поведінки та культури одягу, виховувати морально-вольові якості;

· виховувати здатність сприймати рухи за естетичними еталонами, відчувати естетичну виразність власних рухів (гармонія, краса, стрункість);

· виховувати бажання красиво виконувати танцювальні рухи, змінювати рухи, вигадувати і застосовувати варіанти танцювального руху у різноманітних життєвих ситуаціях;· виховувати цінність суджень і естетичних смаків, ставлення до хореографії як джерела позитивних, радісних емоцій, шляхетних почуттів, патріотичних переживань.

  Освітні завдання:

· ознайомити дітей з різними видами танцювального мистецтва (народним, історично-побутовим, бальним, класичним, сучасним) та доступною термінологією відповідного хореографічного напрямку;

· вчити співвідносити рухи з характером музики, розвивати почуття ритму (відображення в русі ритмічного малюнку мелодії за допомогою плескання або тупання);· залучати малюків до національної народної творчості, знайомити з композиційними різновидами українського танцю (хоровод, гопак, козачок, гуцулка);

· формувати системи уявлень, понять, знань про сутність хореографічного мистецтва, емоційно-образну пластику і виразні танцювальні рухи як спеціальну мову хореографічного мистецтва;

· формувати у дітей уміння спілкуватися за допомогою танцювальних рухів (вітатися, прощатися, радіти разом плескаючи в долоні, взаємодіяти у парі й гурті в парно-масових танцювальних фігурах і танцях);

· формувати мистецьку активність і естетичне ставлення до мистецтва танцю.

   Розвивальні завдання:

· розвивати ритмічність й емоційну виразність танцювальних рухів, відчуття характеру музики, засобів музичної виразності (темп, динаміка, метр), форми музичного твору (одночастинна, двочастинна, куплетна) і відтворення їх у рухах і вправах;

· розвивати функціональні властивості дихальної, серцево-судинної, нервової системи, фізичних якостей (спритність, гнучкість, сила, рівновага, координація, орієнтування в просторі, витривалість);

· розвивати вміння емоційно переживати ігрову ситуацію в танці, знаходити індивідуальну пластику для розвитку музично-рухового образу, заохочувати до вільної імпровізації під час складання власних танцювальних форм, звертати увагу дітей на красу власних рухів.

  В процесі хореографічної роботи діти повинні набути таких хореографічних знань та вмінь:

· вміти музично, ритмічно та виразно рухатися, утримуючи вірне положення голови, рук, тулуба;

· вміти самостійно та за показом педагога виконувати доступні танцювальні рухи різної видової спрямованості;·

вміти орієнтуватись у просторі й переходити відповідно до певного малюнку танцю;

· вміти передавати в рухах пропонований образ;

· вміти емоційно сприймати музику, аналізувати та пластично передавати її характер;

· вміти вигадувати нові танцювальні рухи, інтерпретувати знайомі та імпровізувати на основі рухового досвіду, життєвих вражень і музики;

· вміти насолоджуватися музикою і виражати її гармонійно до змісту – подібними до хвиль танцювальними рухами, пластикою рук, легким бігом, кружлянням;

· вміти відрізняти особливості повільних хороводів і швидких танцювальних ритмів українського, російського та білоруського народних танців, відчувати характер старовинних та сучасних жанрів музики;

· вміти виразно виконувати доступні танцювальні композиції;

· знати правила постановки рук, позиції ніг, положення в парі та термінологію відповідних танцювальних напрямків;·

знати правила культури одягу та культури поведінки на занятті, вміти ввічливо поважно ставитися до партнера.

Тривалість занять з хореографії:

3-4 років – 15-20 хв.

4-5 років – 20-25 хв.

5-6 років – 25-30 хв.

      Консультація для батьків "Навіщо дітям хореографія?"

Хореографічне мистецтво володіє рідкісною можливістю різнобічно впливати на дитину.В сучасних дитячих садах музично - рухове виховання має усталені традиції: програму, методику.Навчання хореографії - це завжди діалог, навіть коли учень зовсім ще маленький чоловічок, але все одно, від його наполегливості, цілеспрямованості в бажанні осягати таємниці мистецтва танцю залежить успіх спільної праці.Хореографія- мистецтво синтетичне. Воно дозволяє вирішувати завдання фізичного, музично-ритмічного, естетичного і, в цілому, психічного розвитку дітей:

- розвивати силу, витривалість, спритність, гнучкість, координацію рухів, уміння долати труднощі, загартовувати волю;

- сприяти становленню почуття ритму, темпу, виконавських навичок в танці і художнього смаку;

- формувати красиві манери, ходу, поставу, виразність рухів тіла і поз;

- позбавляти від сором'язливості, скутості, комплексів;- вчити радіти успіхам інших і робити внесок в загальний успіх.

Проаналізувавши особливості розвитку дошкільника і з огляду на явище акселерації, ми прийшли до висновку, що найкращий вік для початку занять хореографією - 4 - 5 років.Висока пластичність нервової системи в даному віці сприяє кращому і швидкому освоєнню нових вправ, навіть складних. Так як хребет гнучкий і податливий, ми особливу увагу звертаємо на рухи, які сприяють зміцненню скелетної мускулатури. Так само в цьому віці спостерігається незавершеність будови стопи. У зв'язку з цим ми вважаємо за необхідне профілактику плоскостопості. І саме хореографія володіє великим арсеналом рухів, зміцнюють і формують стопу, її зведення.Дітям відносно легко даються ходьба, біг, стрибки, але вони відчувають труднощі при виконанні вправ, пов'язаних з роботою дрібних м'язів. І знову, саме в хореографії ми знайдемо велику кількість вправ для пальців рук, які є більш ніж достатньо потужності стимулюючим фактором розвитку і вдосконалення мови в дошкільному віці. В процесі занять основами хореографії показники збереження стійкої рівноваги у дітей підвищуються. Так само завдяки цілеспрямованим занять поліпшується координація рухів.Характер в цьому віці тільки складається, але діти вже мають деяку наполегливістю в досягненні бажаного, здатні ставити перед собою певні цілі!