Управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№90"
 
м. Дніпропетровськ
Погода в Днепропетровске wmode value=wmode

Робочий навчальний план

 

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 90»

Дніпропетровської міської ради

 на 2018/2019 навчальний рік

 

Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 90»

Дніпропетровської міської ради

 І Вступ

Функціонування дошкільного навчального закладу у 2018/2019 навчальному році регламентується нормативно-правовими актами, зокрема: Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»,     від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листів Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» від 17.08.2017 № 1/11-8268 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»; листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), чинних Державних санітарних правил і норм щодо влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації дітей, власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

 Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, соціально-педагогічного патронату, забезпечує роботу консультаційного центру, а також є опорним закладом в районі з питань Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності.

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №90 здійснює освітньо-виховний процес у 2017/2018навчальному році за такими пріоритетними напрямами: гуманітарним, фізкультурно-оздоровчим.

ІІ Організація життєдіяльності дітей

     Для реалізації Базового компоненту дошкільної освіти в усіх вікових групах використовується Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки».

   Для реалізації діяльності:

    за освітньої лінією «Особистість дитини» використовуються парціальні програми: «Про себе треба знати, про себе треба дбати »- парціальна програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку,

«Казкова фізкультура» - парціальна програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку;

   за освітньої лінією «Дитина у світі культури» використовуються парціальні програми : «Грайлик» - програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі, «Радість творчості» - програма художньо - естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

   Інваріантна складова робочого навчального плану визначає обов’язковий для дітей певного віку ступінь засвоєння знань, понять, забезпечує єдність освітнього простору України, створює необхідні умови для розвитку, навчання і виховання дітей, відповідно до Статуту ДНЗ №90. В інваріантній частині визначено об'єм часу, відведений на неперервну безпосередню освітню діяльність згідно освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та відповідно до вимог чинних освітніх програм, за якими буде здійснюватись навчально-виховний процес.

Реалізація навчального плану передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018  навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

Варіативна складова Базового компоненту дошкільної освіти реалізується через роботу гуртків та інтеграцію змісту парціальних програм у різні види діяльності відповідно до змісту парціальних програм.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня. Загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів:

літні – 90 календарних днів з 1 червня по 31 серпня,

осінні – 5 календарних днів з 26 жовтня по 30 жовтня,

зимові – 10 календарних днів з 1 січня  по 10 січня,

весняні – 10 календарних днів з 1 квітня по 10 квітня.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.   

 У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.00 до 17.30. Режим роботи чергової групи – 17.30 – 18.30 .

Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Організоване  навчання проводиться у формі занять.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     - у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     - у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     - у середній групі –20 хвилин;

     - у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл  занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. (Додаток 1).

У навчально-виховному процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові,  групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

Значному скороченню організованих форм навчальної діяльності (занять) сприяє  організація освітнього процесу на засадах інтеграції, яка істотно знижує навчальне навантаження на дітей. При цьому тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття заміняє всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп – 15 хвилин, середніх – 20 хвилин, старших – 25 хвилин.

Робота в гуртках за інтересами дітей у ДНЗ, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. Дні проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для реалізації змісту робочого навчального плану до штатного розкладу ДНЗ уведено посади: інструктора з фізичної культури, керівника гуртка

Життєдіяльність дітей наповнюється цікавим змістом упродовж кожного дня й усього вікового періоду. При цьому орієнтиром у доборі засобів розвивального, виховного та навчального впливів на особистість є психологічний вік дитини та її життєвий досвід.

 

        

 

Завідувач ДНЗ №90                                                         Т.Г.Москвичова

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Відповідно до наказу Міністерства

освіти і науки України від 20.04.2015

№446 «Про гранично допустиме

навчальне навантаження на дитину у

дошкільних навчальних закладах

різних типів та форми власності»

 

Розподіл  занять на тиждень на дитину

у дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) №90

на 2018/2019 навчальний рік

Види діяльності

за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами

перша молодша (від 2 до 3 років)

№ 7,2

друга молодша (від 3 до 4 років)

№ 9,5

середня (від 4 до 5 років)

№ 4,8

старша (від 5 до 6 років)

№ 6,3

Ознайомлення із соціумом

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкіллям

1

1

1

2

Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо)

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

-

-

-

Логіко-математичний розвиток

-

1

1

2

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

2

3

3

3

Здоров’я та фізичний розвиток*

2

3

3

3

Загальна кількість занять на тиждень

10

11

12

15

Додаткові освітні послуги на вибір батьків

Гурток хореографії

-

      2

  2

2

Максимальна кількість занять на тиждень

10

14

14

18

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)**

1,4

3,5

4,6

7,5

 

Примітки:

Гуртки по групам

Гурток

Напрям роботи

Керівник гуртка

1

«Природолюб»

екологічний гурток

 

Бегерусь Л.О.

2

«Вербинка»

хореографічний гурток

Юношева Н.В.

3

«Обежедейко»

гурток з безпеки життєдіяльності

Паленичка Г.Б.

4

«Правова абетка»

гурток з правової  освіти

Милько О.В.

5

«Веселка»

гурток з патріотичного виховання

Гугієва Н.П.

6

«Співаночка»

вокальний гурток

Невмержицька А.В.

7

«Театральна скриня»

театральний гурток

Громова В.І.